Ledelsen i Camillehusene

Vi er tre handlingsorienteret daglige ledere, der tiltrådte i første halvdel af 2021.

Til sammen har vi relevant faglig erfaring fra socialpædagogisk ledelse, specialskoleregi og som socialrådgiver. Dertil har vi forskellige efter- og videreuddannelser.

Helt fra start, rettede vi fokus mod at skabe et samlet – og sammenhængene miljø på tværs af

hus 7-9-13, hvor vi som samspillende ledelse aktivt støtter det.

Det arbejde er stadig rigtig godt i gang, med god og motiverende opbakning fra medarbejdere og forstander.

Opgaverne i ledergruppen

Ledelsesopgaverne er delt imellem os, med afsæt i vores baggrund, erfaring og nuværende kompetencer og interesse.

Vi har valgt det, fordi det giver kontinuitet, dels i opgaven og dels for at medarbejdere altid ved, hvilken leder de skal vende sig imod ved specifikke ting. Således er ansvaret og tovholderfunktionener fordelt mellem os.

Eksempelvis har én leder området for tillidsarbejdet i organisationen (TR og AMR), en anden leder varetager kvalitetsarbejdet omkring dokumentation, og så frem deles, benytter vi hinandens forcer strategisk.

Ledelsesteamet, arbejder for at Camillehusene udvikler sig i takt med tiden. I takt med at vi, i ledelsesteamet, sammentømres og det daglige arbejde med visionenskrider frem, kan det give mening at re-fordele opgaverne og dermed bistår vi hinanden til at udvikle vores individuelle lederskab endnu bredere.

​Ledelse i dagligdagen

Hver daglig leder er tilknyttet et af husene 7, 9, 13 i Camillehusene. Fordi vi oplever at det er én måde at skabe kontinuitet og psykologisk tryghed for medarbejderne. Dertil opnår vi kendskab og relation til den enkelte medarbejder, deres forcer, ønsker og behov i opgaveløsningen – og de kender os.

Vi skiftes til at have ’akut’-telefonen, som medarbejdere ringer til i aften-nattetimerne, hvis der opstår situationer, hvor ledelsestilstedevær og sparring er nødvendig.

Derved arbejder vi aktivt for at alle medarbejdere har oplevelse af relevant ledelse, uanset hvem af os de samarbejder med.

Fokus på sammenhæng gennemsyrer også vores samarbejde i ledelsesgruppen. Eksempelvis har vi dagligt

kortere ledermøde, hvor vi videndeler. Det sikrer at vi tre ledere alle ved, hvad der rør sig både på Camillehusene og i arbejdet de uddelte ledelsesopgaver.

Kontakt Camillehusene

CVR: 19438414

Camillehusene

Bank Mikkelsens Vej 13

2820 Gentofte

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 39 98 44 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: camillehusene@gentofte.dk

Camillehusene 7​

Camillehusene 9

Camillehusene 13​