Sundhed i pædagogisk praksis​

Camillehusene er et socialpædagogisk opholdssted, hvor børn & unge med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser bor. Mange lever derfor med lidelser, hvor de er afhængig af forskellige sundhedsindsatser eller at medicin er nødvendigt.​

Pædagogerne er særligt oplært og erfarne i at håndtere de opgaver og samarbejder, i hverdagen, med Camillehusenes egen sygeplejerske.​

Vi arbejder stringent med sundhedsfaglige formularer, f.eks. vægtskema, væskeskema, afføringsskema, krampeskema. Tilstøder en bestemt sundhedsfaglig opgave, som er ny, i Camillehusene, udformer sygeplejersken procedure og formular efter nyeste viden og best practis.​

Medicinhåndtering og lægekontakt

Pædagogerne i Camillehusene er særligt oplært og erfarne i, at varetage medicinhåndtering og arbejde tværfagligt med sundhedsfaglige instanser fx læger, psykiater, terapeuter, tandlæger med flere.

Det er samme lægehus som alle børn & unge i Camillehusene har som almen praktiserende lægekontakt. Det giver en række fordele, som gensidigt kendskab, kontinuitet, bedre tværfaglig kommunikation og genkendelse – både for læger, pædagoger og Camillehusenes børn & unge.

I vores elektroniske journalsystem indhentes data fra Fælles medicinkort (FMK), mens børn &unge bor i Camillehusene. Dét er en forudsætning, at forældre underskriver samtykke til dette, før vi kan tage ansvaret for medicinhåndteringen.

​Det pædagogiske personale tager imod medicinen fra apoteket og vores sygeplejerske har ansvaret for at dispensere medicinen i det enkelte barn & unges personlige medicinæsker.

Det pædagogiske personale varetager medicinadministrationen og har ansvaret for at sikre at det gives korrekt efter ’medicinhånden’. De er grundigt oplært i medicinhåndtering og har 3-timers kursus i medicinudlevering hos Camillehusenes sygeplejerske.​

Sygeplejersken i Camillehusene

Vores sygeplejerske sikrer sundhedsfaglig viden og sparrer, vejleder og oplærer de pædagogiske medarbejdere i praktiske sygeplejehandlinger.

Derved er det opdaterede og korrekte sundhedsfaglige arbejdsgange, de pædagogiske medarbejdere varetager i dagligdagen.

Dette tværfaglige samarbejde sikrer, at de formelle krav fra styrelsen for patientsikkerhed, den sundhedsfaglige dokumentation og alle sundhedsfaglige tilgange og arbejdsmetoder, sker med kvalitet og tilpasset den funktionsnedsættelse og adfærd, det enkelte barn & ung i Camillehusene har.

Camillehusenes sygeplejerske har overblik over den samlede sundhedsfaglige indsats på institutionen og er ansvarlig for al vejledning og oplæring af de pædagogiske medarbejdere. Dertil er det sygeplejersken, der håndterer FMK og den baggrundsdokumentation, som botilbud, er forpligtet til at indhente ved sundhedsfaglig virksomhed.

Spørgsmål af sundhedsfaglig karakter kan rettes til

Sygeplejerske XXX

xxx@gentofte.dk

Telefon: xx xx xx xx

Træffetider er mandag - fredag.

Kontakt Camillehusene

CVR: 19438414

Camillehusene

Bank Mikkelsens Vej 13

2820 Gentofte

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: 39 98 44 00

Telefontid: 8-16 (hverdage)

E-mail: camillehusene@gentofte.dk

Camillehusene 7​

Camillehusene 9

Camillehusene 13​